PostHeaderIcon Franciszkański Zakon Świeckich FZŚ


Nasza wspólnota FZŚ III Zakonu jest nie wielka. Tworzą tę wspólnotę przeważnie osoby starsze, siostry i jeden brat, którzy w duchu św. Franciszka z Asyżu chcą realizować ideały ewangeliczne.

REGUŁĄ życia franciszkanów świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.

Wspólnota nasza powstała w 1993 roku, podporządkowana Głównemu Zarządowi Regionowemu we Lwowie.

Spotkania Rady Wspólnoty i spotkania wspólnoty odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Spotkania organizowane są w Domu Parafialnym przy ulicy Skoworody 2. Spotkania wspólnoty połaczone są z wczesniejszym udziałem we Mszy św., modlitwa "Koronką do miłosierdzia Bożego", konferencją, omówieniem spraw bierzących i informacji przesłanych z Zarządu Regionu.

Spotkania prowadzi siosta Danuta Mychailiw, przełożona wspólnoty.

Co miesiąc ustalana jest też intencja naszych codziennych modlitw.

Zbierane są również ofiary serca na wspieranie dzieł miłosierdzia. Odwiedzamy chorych z naszej wspólnoty franciszkańskiej i z parafii.

Na spotkaniach niestety brakuje młodzieży.

Mamy też wspólne spotkania opłatkowe czy modlitwy, takie jak Różaiec przed poranną Mszą św., nabozęństwo Drogi Krzyżowej.

Wspieramy też naszą wspólnotę parafialną w jej potrzebach duchowych i materialnych.

PATRONOWIE FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa

Aktualne dokumenty prawodawstwa FZŚ i FRA
Formuły profesji
Konstytucje Generalne FZŚ
Reguła FZŚ
Statut Asystencji Duchowej i Duszpasterskiej przy FZŚ
Statut Narodowy Młodzieży Franciszkańskiej w Polsce
Statut Wspólnoty Międzynarodowej FZŚ
Statut Wspólnoty Narodowej FZŚ
Wzory pism i podań do FZŚ
Zatwierdzenie Reguły FZŚ

 

Komentarze/коментарі:

Poprawiony (niedziela, 05 maja 2019 18:42)