Czym i dla kogo jest strona Anonimowych pytań„?

"Kto pyta, nie bł±dzi" mówi przysł‚owie. ¶šwiatł‚o Ewangelii jest odpowiedzia na wszystkie sfery życia ludzkiego...
"Poznacie prawdę™, a prawda was wyzwoli' - mówi Jezus. Zatem wst±p na drogę™ pawdy i wolno¶›ci... Zadaj pytanie, które cię™ od dawna męczy...

O co możesz pytać‡?

Możesz pytać‡ o wszystko, chociaż być‡ może nie znajdziesz odpowiedzi na wszystko...

Dlaczego anonimowe pytania i odpowiedzi s±… dostę™pne dla wszystkich? Jaki rodzaj anonimowo¶›ci?

Anonimowo¶ć‡ polega na tym, że nikt nie wie, kto i sk±…d stawia pytanie anonimowe. Szcz¶ć‡ Boże!

Powered by: Anonimowe Pytania do ksiedza
Copyright © 2011 - 2013 Parafia pw. WNMP w Zł‚oczowie na Ukrainie. Patronat: Katolicki Portal RKCUA.