Wpisz nurtuj±…ce Cię™ pytanie:

*Uwaga! Chc±c zabezpieczyć‡ się™ przed spamem, wprowadzili¶›my ograniczenie czasowe przy zadawaniu pytań„. Oznacza to, że każdy może zadać‡ tylko jedno pytanie w ci±…gu okre¶›lonego czasu.

*UWAGA! Osoby, które bę™d±… zamieszczać‡ na danej stronie tre¶ć‡ sprzeczn±… z zasadami moralnymi i powszechnie obowi±…zuj±…cym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a także wszelkiego typu ogł‚oszenia, reklamy, (SPAM). Administracja anonimowych pytań„ zastrzega sobie prawo do blokowania takich osób.

Ostatnie pytania na które udzielono odpowiedzi:
Powered by: Anonimowe Pytania do ksiedza
Copyright © 2011 - 2013 Parafia pw. WNMP w Zł‚oczowie na Ukrainie. Patronat: Katolicki Portal RKCUA.